De door ons gekende oudste documenten waarin "la Seigneurie de la Naviry" vermeld staat, dateren van begin 1600 (Archief van Valenciennes). Het zijn notariële akten die de familie GODIN, afkomstig van Valenciennes, betitelen als "Seigneur de la Naviry".Begin 1700 komt het goed in handen van Jacques CHAUVAUX, baron de Rochefort, Seigneur de la Naviry, geboren in Auvergne (Fr) en gestorven in Ath. Hij verwerft het goed via zijn echtgenote Catherine de BLERY. Zijn schoonvader had het goed op zijn beurt verkregen van zijn schoonfamilie GODIN. Vermits de familie CHAUVAUX in Ath verbleef zijn voor die periode ook verschillende pachtovereenkomsten terug te vinden.
Navigation
Ferme de la Naverie - Rue de la naverie 3 - B7760 CELLES (Pottes) - Belgique tel.: +32(0)69 454017
- Gsm: +32(0)473 35 63 93 - e-mail: gite@naverie.be